Privacy policy

Privacystatement Magic M

mei 2018

Magic M verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij hoe wij dat doen. Magic M streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Om welke gegevens gaat het precies?
Magic M verwerkt de volgende gegevens: naam, (mail)adres, telefoonnummer, details over de uitgevoerde opdracht(en) en bankgegevens ten behoeve van de facturatie. Foto’s van optredens die aan Magic M beschikbaar worden gesteld, worden uitsluitend verwerkt na toestemming van degene die de foto gemaakt heeft. Deze is verantwoordelijk voor het portretrecht van de gefotografeerde(n).


Van wie verwerkt Magic M persoonsgegevens?
Magic M verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Klanten;
  • Zakelijke relaties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Magic M verwerkt de persoonsgegevens in de bedrijfsadministratie. De toegang tot de administratie is zo passend mogelijk beschermd tegen onrechtmatige toegang en diefstal.


Waarvoor verwerkt Magic M persoonsgegevens?
Magic M verwerkt persoonsgegevens met één doel: het functioneren van Magic M als goochelaar. Magic M wisselt geen persoonsgegevens uit met derden, met uitzondering als er sprake is van een wettelijke verplichting daartoe in opdracht van bijvoorbeeld de belastingdienst.


Kan ik zien welke gegevens van mij worden verwerkt?
Elke relatie heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt. Neem daarvoor contact op met Magic M. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.